Henkilötietolain §10 mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset Ry, Töölönkatu 55, Helsinki.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Panu Räsänen.

Yhteystiedot

Rekisteriasioista vastaavan henkilön tavoittaa osoitteesta etunimi.sukunimi @ partio · fi.

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on kululasku.partio.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on tallentaa siihen liittyneille partioyhteisöille osoitettuja kululaskuja sekä niinhin liittyviä tietoja ja välittää näitä kululaskuja edelleen asianomaisten tahojen taloushallintojärjestelmiin. Lisäksi tarkoituksena on säilyttää lokitietoa yhteyksistä järjestelmään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tietoa kaikista järjestelmään otetuista yhteyksistä. Rekisteriin tallennetaan käyttäjätunnuksen luovista henkilöistä kululaskujen tekemiseen tarvittavia tietoja sekä käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötunnus tallennetaan kulukorvausten Verottajalle tehtävää vuosiraportointia varten. Lisäksi järjestelmään tallennetaan kaikkien sen kautta lähetettyjen kululaskujen tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö koostuu käyttäjän tunnusta luodessaan sekä kululaskuja lähettäessään antamasta tiedosta. Tämän lisäksi tallennetaan järjestelmään yhteyttä ottavien tietokoneiden osoitteet ja tietoa käytettävästä selaimesta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Kululaskut luovutetaan sille taholle, jolle käyttäjä on laskunsa osoittanut. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältö on ainoastaan elektronisesti tallennetussa muodossa. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja järjestelmä on teknisesti suojattu.

Issues with the service?