Vuoden 2023 kulujen deadline on sunnuntai 14.1.2024. Sen jälkeen emme voi enää ottaa vastaan ko. vuotta koskevia kuluja.

MATKA- JA KULULASKUT tulee aina tehdä kuukauden kuluessa kulujen aiheutumisesta!

Log In

New user

If you have not used the Finnish scout's expense system before, please register.

Note! Scout-ID does not work in the expense application.

Sign up

Issues with the service?