MATKA- JA KULULASKUT!

Vuoden 2022 matka- ja kululaskujen vastaanottaminen on päättynyt 15.1.2023! Kuluvan vuoden laskut tulee tehdä kuukauden kuluessa kulujen aiheutumisesta.

Log In

New user

If you have not used the Finnish scout's expense system before, please register.

Note! Scout-ID does not work in the expense application.

Sign up

Issues with the service?