MATKA- JA KULULASKUT tulee aina tehdä kuukauden kuluessa kulujen aiheutumisesta!

HUOM! Vuoden 2023 kulujen deadline oli 14.1.2024. Emme ota enää vastaan ko. vuotta koskevia kuluja.

Log In

New user

If you have not used the Finnish scout's expense system before, please register.

Note! Scout-ID does not work in the expense application.

Sign up

Issues with the service?